Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Często zadawane pytania i odpowiedzi

Kto powinien być właścicielem konta w SOWA? Kliknij, aby rozwinąć

Wnioskodawco! Pamiętnej, że to Ty powinieneś być właścicielem swojego konta w SOWA.

Jeżeli planujesz wnioskowanie o fundusze europejskie za pośrednictwem SOWA i chciałbyś zlecić pisanie projektu zewnętrznej firmie lub swojemu pracownikowi, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:

1. Utwórz osobiście konto w systemie SOWA, podając swoje dane podczas rejestracji.
2. Następnie po zalogowaniu do swojego konta, w sekcji Użytkownicy utwórz konta innym użytkownikom, którzy w Twoim imieniu będą pracowali przy projektach oraz nadaj im uprawnienia.
3. Przypisz użytkowników do realizowanego projektu.

Szczegóły dotyczące sposobu zakładania użytkowników w systemie oraz nadawania im uprawnień zawarte są w Instrukcji użytkownika SOWA dla wnioskodawców/beneficjentów.

Jak mogę wprowadzić zmiany we wniosku zwróconym do poprawy przez instytucję pośredniczącą? Kliknij, aby rozwinąć

Odpowiedź: W celu wprowadzenia zmiany we wniosku zwróconym do poprawy przez instytucję pośredniczącą musisz utworzyć nową wersję tego wniosku. Wykonaj następujące kroki:

1. Na stronie głównej wybierz "Projekty".
2. Przy zwróconym projekcie wybierz przycisk "Dokumenty projektu".
3. W tabeli wybierz przycisk "Karta" znajdujący się w wierszu zawierającym dokument ze statusem "Zwrócony".
4. Wybierz przycisk "Twórz nową wersję" i zatwierdź wybór przyciskiem "Tak".

Zostanie utworzona nowa wersja wniosku gotowa do edycji (nowa wersja zawiera wszystkie dane wprowadzone w poprzednim wniosku). W celu edycji wniosku wybierz przycisk Karta >Edytuj.

Jak wyczyszcić pamięć podręczną przeglądarki? Kliknij, aby rozwinąć

Jeżeli wystąpią problemy z widocznością elementów graficznych w systemie, niektóre funkcje lub przyciski nie są widoczne rozwiązaniem problemu może być wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki. Operację taką należy wykonać poprzez wybranie kombinacji klawiszy:

trzymając wciśnięty klawisz Ctrl wciskamy klawisz F5 (Ctrl+F5)

 

Czy istnieje możliwość przeklejania treści z innych formularzy do pól SOWA? Kliknij, aby rozwinąć

Tak, istnieje taka możliwość. Należy jednak mieć na uwadze, że w momencie przeklejania danych z innego źródła system automatycznie usunie całe formatowanie treści ustawione w tym dokumencie.

Dlaczego edytując wniosek pojawia się komunikat „Uwaga! W systemie występuje nowa wersja słownika"? Kliknij, aby rozwinąć

Odpowiedź: Komunikat pojawia się w momencie, gdy do SOWA została wprowadzona nowa wersja słowników. Jeżeli zmiana słowników nie dotyczy Twojego projektu, komunikat możesz zignorować. Jeżeli nie chcesz, aby komunikat pojawiał się w przyszłości ponownie wybierz wartość z listy. Obecność komunikatu nie powoduje wydruku próbnego wniosku oraz nie blokuje możliwości przesłania wersji elektronicznej wniosku do instytucji.

Strona 1 z 3