Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Często zadawane pytania i odpowiedzi

Dlaczego edytując wniosek pojawia się komunikat „Uwaga! W systemie występuje nowa wersja słownika"? Kliknij, aby rozwinąć

Odpowiedź: Komunikat pojawia się w momencie, gdy do SOWA została wprowadzona nowa wersja słowników. Jeżeli zmiana słowników nie dotyczy Twojego projektu, komunikat możesz zignorować. Jeżeli nie chcesz, aby komunikat pojawiał się w przyszłości ponownie wybierz wartość z listy. Obecność komunikatu nie powoduje wydruku próbnego wniosku oraz nie blokuje możliwości przesłania wersji elektronicznej wniosku do instytucji.

Jako Wnioskodawca\Beneficjent jak mogę zarządzać moimi pracownikami? Kliknij, aby rozwinąć

Odpowiedź: Będąc zalogowanym należy kliknąć na kafel „Użytkownicy”. Z ekranu „Użytkownicy” można dodawać lub edytować subkonta swoich pracowników.

Czy wypełniony wniosek mogę wykorzystać do innego naboru? Kliknij, aby rozwinąć

Odpowiedź: Nie, każdy wniosek jest tworzony ramach konkretnego naboru.

Jestem pracownikiem Wnioskodawcy\Beneficjenta, czy muszę sam założyć swoje konto? Kliknij, aby rozwinąć

Odpowiedź: Nie, konta pracowników i osób pracujących w imieniu Wnioskodawcy\Beneficjenta są nadawane przez konto Wnioskodawcy\Beneficjenta.

Dlaczego nie mam widocznego przycisku „Rozpocznij tworzenie wniosku” w szczegółach naboru? Kliknij, aby rozwinąć

Odpowiedź: Należy sprawdzić status naboru wniosków na tej samej stronie. Jeżeli status jest zawieszony, unieważniony lub zakończony, nie jest możliwe tworzenie wniosku w ramach tego naboru.

Strona 2 z 3