Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Aktualności

Zmiany w SOWA w związku z powołaniem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Kliknij, aby rozwinąć

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej informujemy, że odpowiednie zmiany dotyczące nowej nazwy resortu zostaną wprowadzone w systemie SOWA. Aktualizacji ulegną m.in. Regulamin korzystania z SOWA POWER oraz Oświadczenie użytkownika SOWA POWER. Podczas logowania do SOWA, system wymusi zapoznanie i zaakceptowanie zaktualizowanych wersji ww. dokumentów.

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - aktualizacja systemu Kliknij, aby rozwinąć

Informujemy, że 1 sierpnia 2019 r. została udostępniona nowa wersja Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych, oznaczona numerem 14.0. Poniżej wymienione zostały wybrane zmiany wprowadzone w systemie:

1. Wprowadzone zostały zmiany w sposobie wybierania wskaźników kluczowych i specyficznych dla projektu we wniosku o dofinansowanie projektu. W nowych projektach wskaźniki będą wybierane w odrębnych miejscach, a nie jak do tej pory w jednym miejscu i w jednym polu. Wskaźniki kluczowe będą wybierane z listy rozwijanej, a wskaźniki specyficzne będą wpisywane ręcznie w polu. Zmiana dostępna jest dla nowych naborów utworzonych po wprowadzeniu aktualizacji. 

2. W edycji sekcji wskaźników we wniosku o dofinansowanie projektu wprowadzono nową walidację dla wskaźników kluczowych produktu i rezultatu. Jeżeli wybrany wskaźnik kluczowy posiada jednostkę pomiaru sztuki to pole "Edytuj kolumnę wartość bazowa/ docelowa wskaźnika O" stanie się automatycznie zaznaczone i wyszarzone (bez możliwości zmiany). Dla wskaźnika możliwe będzie wypełnienie wyłącznie wartości ogółem dla wskaźnika, natomiast pola K i M będą wyszarzone. Zmiana dostępna jest dla nowych naborów utworzonych po wprowadzeniu aktualizacji.

3. W edycji sekcji Uzasadnienia cz. 2 we wniosku o dofinansowanie projektu wprowadzono dwie zmiany poprawiające ergonomię pracy: możliwość zmiany kolejności dodanych uzasadnień wydatków oraz wyłączenie formatowania treści uzasadnień wydatków. Druga zmiana ma na celu zapewnienie lepszej wydajności podczas edycji sekcji przy dużej liczbie dodanych uzasadnień. Zmiany dostępne będą dla nowych naborów utworzonych po wprowadzeniu aktualizacji.

4. W module Korespondencja umożliwiono załączanie plików w formacie .XADES oraz plików archiwum z rozszerzeniem RAR. 

5. Wprowadzono inne pomniejsze poprawki i usprawnienia w działaniu systemu.

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - aktualizacja systemu Kliknij, aby rozwinąć

Informujemy, że 5 marca została przeprowadzona aktualizacja systemu, która wprowadziła nowe wersje wzorów wniosków o dofinansowanie projektów dla POWER: wdrożeniowego (5.0) oraz koncepcyjnego (3.0). Tym samym wszystkie nowe projekty utworzone w systemie, w odpowiedzi na nowe nabory, będą wypełniane na ww. wzorach wniosków. Przedmiotowa zmiana wzorów wniosków wynika z wprowadzenia nowego kryterium dotyczącego oceny wiarygodności beneficjenta.

Odwzorowaniem zmiany kryterium w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu są nowe zapisy w sekcji Oświadczenie. Dodane zostały punkty: nr 10 w części oświadczenia wnioskodawcy/ beneficjenta oraz nr 5 w części oświadczenia dla partnera(-ów) w projekcie.

Nowe wzory wniosków dostępne są do pobrania pod linkiem Wzory dokumentów (znajdującym się również w dolnym menu systemu).

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - aktualizacja systemu Kliknij, aby rozwinąć

Informujemy, że 1 lutego 2019 r. została udostępniona nowa wersja Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych, oznaczona numerem 12.0. Poniżej wymienione zostały wybrane zmiany:

1. W szczegółowym budżecie projektu oraz w harmonogramie wprowadzona została możliwość blokowania tabeli w przypadku rozbudowanych budżetów i harmonogramów. Funkcja pozwala po zablokowaniu tabeli na przewijanie suwakami samej tabeli bez przewijania strony przeglądarki.

2. W szczegółowym budżecie projektu, w mechanizmie eksportu budżetu do pliku Excel wprowadzono numerację pozycji budżetowych.

3. Wprowadzono mechanizm pozwalający na skopiowanie istniejącego w systemie wniosku o dofinansowanie do nowej teczki projektu w ramach tego samego naboru. Skopiowany wniosek będzie traktowany przez system, jako pierwsza wersja nowego wniosku o dofinansowanie.

4. W edycji danych wnioskodawcy/ beneficjenta lub partnera wprowadzono walidację dla pola Ulica. Walidacja nie pozwoli na wpisanie nazwy ulicy niezgodnej ze słownikiem bazy danych TERYT.

5. Wprowadzono inne pomniejsze poprawki i usprawnienia w działaniu systemu.

 

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - aktualizacja systemu Kliknij, aby rozwinąć

Informujemy, że 27 września 2018 r. została udostępniona nowa wersja Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych, oznaczona numerem 11.0. Poniżej wymienione zostały wybrane zmiany:


1. Udostępniono nowe kanały komunikacji z działem wsparcia technicznego. Od teraz możliwe jest prowadzenie rozmów czat oraz audio za pośrednictwem łącza internetowego z poziomu systemu. Dostęp do nowych kanałów komunikacji dostępny jest w dolnym menu systemu.
2. Usunięto z formularza wniosku o dofinansowanie projektu sekcji Ryzyka. Zmiana dotyczy nowych projektów. W projektach już realizowanych, w których opis ryzyka był wymagany sekcja pozostanie aktywna. W dolnym menu systemu dostępny jest nowy wzór wniosku o dofinansowanie.
3. We wniosku o dofinansowanie projektu, w sekcji edycji wskaźników wprowadzono mechanizm zabezpieczający przed wpisywaniem ręcznie wskaźników dostępnych w liście wyboru. W przypadku ręcznego wpisania wskaźnika, który jest dostępny na liście wyboru, system zakwalifikuje dany wskaźnik jako kluczowy (tzn. jakby został wybrany z listy).
4. Wprowadzono pomniejsze usprawnienia w działaniu systemu.

Strona 1 z 4