Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Często zadawane pytania i odpowiedzi

Jak zrezygnować z kosztów pośrednich w budżecie (dla projektów PUP)? Kliknij, aby rozwinąć

W związku z pojawiającymi się zapytaniami odnośnie sposobu rezygnacji w budżecie SOWA z kosztów pośrednich w danym roku, przygotowana została instrukcja opisująca kolejne kroki, jakie należy wykonać w celu prawidłowej modyfikacji budżetu.

Instrukcja przeznaczona jest dla projektów realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Link do Instrukcji rezygnacji z kosztów pośrednich w SOWA dla projektów PUP

Jak prawidłowo anulować/przenieść wydatek w budżecie SOWA? Kliknij, aby rozwinąć

W sytuacji, gdy beneficjent chce zrezygnować z danego wydatku lub chce przenieść jego realizację pomiędzy podmiotami w projekcie (np. z lidera na partnera lub na odwrót) należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami, w przeciwnym wypadku wystąpią problemy z eksportem umowy do SL2014.

1. Zmieniany wydatek należy wyzerować z wartości kwotowych, jakie prezentuje.
2. Następnie należy dodać nowy wydatek i przypisać mu wartości kwotowe wydatku zmienianego lub jeżeli wydatek jest tylko anulowany- przenieść samą wartość zmienianego wydatku do innego wydatku, tak, aby wartość ogólna budżetu projektu pozostała niezmieniona. Ewentualnie można zmodyfikować nazwę zmienianego wydatku dodając np. przedrostek "(Anulowany)".
3. Jeżeli nowy wydatek (tj. ten, do którego przeniesiona zostanie kwota wydatku zmienianego/ anulowanego) ma być realizowany przez partnera należy dodatkowo przypisać mu symbol partnera lub jeżeli wydatek będzie realizowany przez lidera pole symbol partnera pozostawić puste.
4. Po wykonaniu powyższych operacji, pierwotnie wyzerowany wydatek należy pozostawić w strukturze budżetu bez dalszych zmian.

Powyższe działanie pozwoli na zachowanie zgodności struktury budżetu pomiędzy SOWA i SL2014 i tym samym zapewni możliwość eksportu danych umowy między systemami w sytuacji, gdy z umową w SL2014 został już powiązany wniosek o płatność.

Jak prawidłowo anulować wskaźnik we wniosku SOWA? Kliknij, aby rozwinąć

W sytuacji, gdy beneficjent chce zrezygnować z realizacji danego wskaźnika należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami, w przeciwnym wypadku wystąpią problemy z eksportem umowy do SL2014. Zalecenia dotyczą przede wszystkim wskaźników specyficznych dla projektu (tj. wpisywanych ręcznie przez beneficjenta).

1. Anulowany wskaźnik należy wyzerować z wartości, jakie prezentuje (podział na K, M i O).
2. Jeżeli anulowanie dotyczy wskaźnika specyficznego dla projektu można zmodyfikować jego nazwę poprzez dodanie np. przedrostka "(Anulowany)".
3. Pierwotnie wyzerowaną pozycję należy pozostawić w strukturze zestawienia wskaźników bez dalszych zmian.

Powyższe działanie pozwoli na zachowanie zgodności struktury sekcji wskaźników pomiędzy SOWA i SL2014, tym samym zapewni możliwość eksportu danych umowy między systemami w sytuacji, gdy z umową w SL2014 został już powiązany wniosek o płatność.

Kto powinien być właścicielem konta w SOWA? Kliknij, aby rozwinąć

Wnioskodawco! Pamiętnej, że to Ty powinieneś być właścicielem swojego konta w SOWA.

Jeżeli planujesz wnioskowanie o fundusze europejskie za pośrednictwem SOWA i chciałbyś zlecić pisanie projektu zewnętrznej firmie lub swojemu pracownikowi, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:

1. Utwórz osobiście konto w systemie SOWA, podając swoje dane podczas rejestracji.
2. Następnie po zalogowaniu do swojego konta, w sekcji Użytkownicy utwórz konta innym użytkownikom, którzy w Twoim imieniu będą pracowali przy projektach oraz nadaj im uprawnienia.
3. Przypisz użytkowników do realizowanego projektu.

Szczegóły dotyczące sposobu zakładania użytkowników w systemie oraz nadawania im uprawnień zawarte są w Instrukcji użytkownika SOWA dla wnioskodawców/beneficjentów.

Jak mogę wprowadzić zmiany we wniosku zwróconym do poprawy przez instytucję pośredniczącą? Kliknij, aby rozwinąć

Odpowiedź: W celu wprowadzenia zmiany we wniosku zwróconym do poprawy przez instytucję pośredniczącą musisz utworzyć nową wersję tego wniosku. Wykonaj następujące kroki:

1. Na stronie głównej wybierz "Projekty".
2. Przy zwróconym projekcie wybierz przycisk "Dokumenty projektu".
3. W tabeli wybierz przycisk "Karta" znajdujący się w wierszu zawierającym dokument ze statusem "Zwrócony".
4. Wybierz przycisk "Twórz nową wersję" i zatwierdź wybór przyciskiem "Tak".

Zostanie utworzona nowa wersja wniosku gotowa do edycji (nowa wersja zawiera wszystkie dane wprowadzone w poprzednim wniosku). W celu edycji wniosku wybierz przycisk Karta >Edytuj.

Strona 1 z 4