Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Aktualności

Kontakt do działu Wsparcia technicznego SOWA (Helpdesk) Kliknij, aby rozwinąć

Informujemy, że z dniem 25 października 2021 r. zmieniły się dane kontaktowe do działu Wsparcia technicznego SOWA. Nowe dane kontaktowe:

Telefon: (81) 440-32-23

E-mail: generator@britenet.pl

Aktualna wersja procedury zgłaszania problemów z obsługą SOWA dostępna jest w systemie w zakładce Pomoc.

Prace serwisowe SOWA POWER Kliknij, aby rozwinąć

Informujemy, że w dniach 19 - 24 października br. (wtorek - niedziela) prowadzone będą prace serwisowe związane z przeniesieniem systemu SOWA POWER na nowe serwery. W podanym okresie czasu system będzie niedostępny. Zatrzymanie systemu nastąpi z poniedziałku na wtorek w godzinach nocnych, natomiast przywrócenie jego pełnej dostępności nastąpi w niedzielę 24 października.

Zwracamy się z prośbą do użytkowników o planowanie swoich prac w systemie uwzględniając przerwę serwisową. W termie trwania prac, jak również w najbliższym czasie po ich zakończeniu (co najmniej do 31 października), w systemie nie będą kończyły się żadne nabory wniosków.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zmiany w SOWA w związku z powołaniem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Kliknij, aby rozwinąć

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej informujemy, że odpowiednie zmiany dotyczące nowej nazwy resortu zostaną wprowadzone w systemie SOWA. Aktualizacji ulegną m.in. Regulamin korzystania z SOWA POWER oraz Oświadczenie użytkownika SOWA POWER. Podczas logowania do SOWA, system wymusi zapoznanie i zaakceptowanie zaktualizowanych wersji ww. dokumentów.

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - aktualizacja systemu Kliknij, aby rozwinąć

Informujemy, że 1 sierpnia 2019 r. została udostępniona nowa wersja Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych, oznaczona numerem 14.0. Poniżej wymienione zostały wybrane zmiany wprowadzone w systemie:

1. Wprowadzone zostały zmiany w sposobie wybierania wskaźników kluczowych i specyficznych dla projektu we wniosku o dofinansowanie projektu. W nowych projektach wskaźniki będą wybierane w odrębnych miejscach, a nie jak do tej pory w jednym miejscu i w jednym polu. Wskaźniki kluczowe będą wybierane z listy rozwijanej, a wskaźniki specyficzne będą wpisywane ręcznie w polu. Zmiana dostępna jest dla nowych naborów utworzonych po wprowadzeniu aktualizacji. 

2. W edycji sekcji wskaźników we wniosku o dofinansowanie projektu wprowadzono nową walidację dla wskaźników kluczowych produktu i rezultatu. Jeżeli wybrany wskaźnik kluczowy posiada jednostkę pomiaru sztuki to pole "Edytuj kolumnę wartość bazowa/ docelowa wskaźnika O" stanie się automatycznie zaznaczone i wyszarzone (bez możliwości zmiany). Dla wskaźnika możliwe będzie wypełnienie wyłącznie wartości ogółem dla wskaźnika, natomiast pola K i M będą wyszarzone. Zmiana dostępna jest dla nowych naborów utworzonych po wprowadzeniu aktualizacji.

3. W edycji sekcji Uzasadnienia cz. 2 we wniosku o dofinansowanie projektu wprowadzono dwie zmiany poprawiające ergonomię pracy: możliwość zmiany kolejności dodanych uzasadnień wydatków oraz wyłączenie formatowania treści uzasadnień wydatków. Druga zmiana ma na celu zapewnienie lepszej wydajności podczas edycji sekcji przy dużej liczbie dodanych uzasadnień. Zmiany dostępne będą dla nowych naborów utworzonych po wprowadzeniu aktualizacji.

4. W module Korespondencja umożliwiono załączanie plików w formacie .XADES oraz plików archiwum z rozszerzeniem RAR. 

5. Wprowadzono inne pomniejsze poprawki i usprawnienia w działaniu systemu.

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - aktualizacja systemu Kliknij, aby rozwinąć

Informujemy, że 5 marca została przeprowadzona aktualizacja systemu, która wprowadziła nowe wersje wzorów wniosków o dofinansowanie projektów dla POWER: wdrożeniowego (5.0) oraz koncepcyjnego (3.0). Tym samym wszystkie nowe projekty utworzone w systemie, w odpowiedzi na nowe nabory, będą wypełniane na ww. wzorach wniosków. Przedmiotowa zmiana wzorów wniosków wynika z wprowadzenia nowego kryterium dotyczącego oceny wiarygodności beneficjenta.

Odwzorowaniem zmiany kryterium w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu są nowe zapisy w sekcji Oświadczenie. Dodane zostały punkty: nr 10 w części oświadczenia wnioskodawcy/ beneficjenta oraz nr 5 w części oświadczenia dla partnera(-ów) w projekcie.

Nowe wzory wniosków dostępne są do pobrania pod linkiem Wzory dokumentów (znajdującym się również w dolnym menu systemu).

Strona 1 z 5