Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Aktualności

Nowy wzór wniosku o dofinansowanie projektu wdrożeniowego Kliknij, aby rozwinąć

Instytucja Zarządzająca PO WER udostepniła nową wersję wzoru wniosku o dofinansowanie projektu o charakterze wdrożeniowym. Nowy wzór oznaczony numerem 2.0 obowiązuje w SOWA od 23 marca 2016 r.

W ramach zmian wzoru wniosku o dofinansowanie zaktualizowane zostały wyłącznie zapisy sekcji Oświadczenie w zakresie oświadczeń odnoszących się do partnerów w projekcie. Należy podkreślić, że modyfikacja umożliwi wnioskodawcom spełnienie ogólnych kryteriów formalnych dotyczących wykluczenia partnerów oraz zasad realizacji projektów partnerskich poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń pod wnioskiem, a nie podawanie określonych informacji w treści samego wniosku.

Wszystkie nabory ogłoszone w SOWA od 23 marca będą automatycznie powiązane z wersją 2.0 wniosku wdrożeniowego.

Aktualizacja słowników wskaźników rezultatu i produktu Kliknij, aby rozwinąć

Od dnia 28 września w SOWA dostępne są nowe wersje słowników wskaźników rezultatu i produktu. Nowe wersje wskaźników będą obowiązywały dla konkursów ogłaszanych od dnia 1 października 2015 r.

Zmiana słowników w systemie spowoduje pojawienie się komunikatu, w trackie edycji wniosku, z informacją o dostepności nowych słowników.

Dodatkowe informacje dotyczące zmian wersji słowników dostępne są w zakładce „Często zadawane pytania”.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu PO WER 2014-2020 Kliknij, aby rozwinąć

Instytucja Zarządzająca PO WER udostepniła nową wersję Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oznaczoną numerem 1.2.

Nowa instrukcja jest do pobrania w SOWA w zakładce Pomoc i będzie obowiązywała dla konkursów ogłoszonych od 1.10.2015 r. Dla trwających obecnie konkursów obowiązuje instrukcja w wersji 1.1.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu PO WER 2014-2020 Kliknij, aby rozwinąć

Instytucja Zarządzająca PO WER udostepniła nową wersję Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oznaczoną numerem 1.1.

Nowa instrukcja jest możliwa do pobrania w SOWA w zakładce Pomoc.

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - infromacja dotycząca obsługi projektów Kliknij, aby rozwinąć

W pierwszym etapie udostępniania systemu SOWA uruchomiona została obsługa projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach poddziałań 1.1.1 oraz 1.1.2. Opracowana została Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy.

W kolejnym etapie, uruchomiona zostanie obsługa pozostałych projektów oraz przekazana zostanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020.

Strona 3 z 4