Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Aktualności

Nowy wskaźnik horyzontalny dodany w systemie Kliknij, aby rozwinąć

W związku z publikacją w dniu 18 maja 2017 r. nowej wersji dokumentu "Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020" w sekcji wskaźników wniosku o dofinansowanie dodany został wskaźnik produktu o nazwie:

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)

Wskaźnik możliwy jest do wyboru dla nowych oraz już realizowanych projektów.

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - aktualizacja systemu Kliknij, aby rozwinąć

W dniu 19 grudnia 2016 r. została udostępniona nowa wersja SOWA oznaczona numerem 7.0. W ramach aktualizacji zostały wprowadzone nowe funkconalności, miedzy innymi: możliwość podpisywania dokumentów elektroncznie, dostosowano mechanizm obsługi kosztów pośrednich w szczegółowym budżecie do zmian jakie zaszły w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, dodano nowy typ zgłoszenia w sekcji Zgłoś problem.

W związku z wprowadzeniem zmian, została udostępniona nowa wersja instrukcji użytkownika oraz procedura wsparcia technicznego, które znajdują się w zakładce Pomoc.

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - aktualizacja systemu Kliknij, aby rozwinąć

W dniu 25 sierpnia została udostępniona nowa wersja SOWA oznaczona numerem 6.0. W ramach aktualizacji dodano nowy moduł - Bank pomysłów.

Bank pomysłów to miejsce, w którym istnieje możliwość dodawania przez każdego zalogowanego użytkownika zgłoszeń/ pomysłów dotyczących rozwoju oraz modyfikacji funkcjonalności SOWA. Opublikowane pomysły będą widoczne dla innych użytkowników. System zapewnia możliwość oddawania głosów popierających dany pomysł lub przeciwnych.
Dostęp do funkcjonalności znajduje się w stopce SOWA.

 

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – aktualizacja systemu Kliknij, aby rozwinąć

W dniu 31 maja została udostępniona nowa wersja SOWA oznaczona numerem 5.0. W ramach aktualizacji systemu dodano nowe funkcjonalności, między innymi: możliwość usuwania roboczych wersji dokumentów, zapisanie budżetu projektu do pliku XLS (z możliwością jego późniejszego zaimportowania do systemu), wprowadzono usługę newslettera, w module korespondencji dodano oznaczenia liczby nieprzeczytanych wiadomości, usprawniono działanie filtrów.


W związku z wprowadzeniem zmian, została udostępniona nowa wersja instrukcji użytkownika, która znajduje się w zakładce Pomoc.

Nowy wzór wniosku o dofinansowanie projektu wdrożeniowego Kliknij, aby rozwinąć

Instytucja Zarządzająca PO WER udostepniła nową wersję wzoru wniosku o dofinansowanie projektu o charakterze wdrożeniowym. Nowy wzór oznaczony numerem 2.0 obowiązuje w SOWA od 23 marca 2016 r.

W ramach zmian wzoru wniosku o dofinansowanie zaktualizowane zostały wyłącznie zapisy sekcji Oświadczenie w zakresie oświadczeń odnoszących się do partnerów w projekcie. Należy podkreślić, że modyfikacja umożliwi wnioskodawcom spełnienie ogólnych kryteriów formalnych dotyczących wykluczenia partnerów oraz zasad realizacji projektów partnerskich poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń pod wnioskiem, a nie podawanie określonych informacji w treści samego wniosku.

Wszystkie nabory ogłoszone w SOWA od 23 marca będą automatycznie powiązane z wersją 2.0 wniosku wdrożeniowego.

Strona 2 z 3