Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Aktualności

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - infromacja dotycząca obsługi projektów Kliknij, aby rozwinąć

W pierwszym etapie udostępniania systemu SOWA uruchomiona została obsługa projektów realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach poddziałań 1.1.1 oraz 1.1.2. Opracowana została Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy.

W kolejnym etapie, uruchomiona zostanie obsługa pozostałych projektów oraz przekazana zostanie Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020.

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych - udostępnienie aplikacji dla użytkowników Kliknij, aby rozwinąć

Uprzejmie informujemy, że został udostępniony System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

SOWA jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014 – 2020 w ramach programu. Aplikacja służy do przygotowania i złożenia do właściwej instytucji formularza wniosku o dofinansowanie projektu.

Aby skorzystać z SOWA należy założyć konto użytkownika. Dodatkowe informacje oraz pliki pomocy znajdują się w zakładkach górnego menu oraz w stopce.

 

Strona 5 z 5