Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Bank pomysłów

Popularne Nowe

Archiwizacja starych wniosków

W systemie powinna być mozliwość ukrywania/archiwizacji starych/nieaktywnych projektów. Przy dużej liczbie projektów składanych oraz projektów napisanych a np. nie złożonych w widoku projekty robi się "bałagan". Filtry sa pomocne ale nie rozwiązują problemu. Powinna byc mozliwość "wrzucenia" projektu do archiwum - takich które są np. ocenione negatywnie, niezłożone, pisane "na próbę" itp. Przy kilkudziesięciu projektach wprowadzonych do systemu przechodzenie pomiedzy kolejnymi ekranami i odszukiwanie np. korespondencji do realiowanego projektu jest niewygodne.

Wyniki oceny wniosku

Proponuję, by w systemie były zamieszczane wyniki oceny wniosku, w tym karty oceny merytorycznej. Znacznie usprawniłoby to wzajemną komunikację między Beneficjentami a IP. 

Kliknij aby rozwinąć

Powiadomienia na e-mail

Proponuję by na adres mailowy przychodziły powiadomienia o nowych wiadomościach, które są przesyłane przez Instytucję Pośredniczącą w systemie SOWA. Uważam, że ułatwi to pracę, gdyż nie trzeba będzie logować się za każdym razem by sprawdzić czy otrzymaliśmy jakąś korespondencję. W systemie SL2014 takie rozwiązanie funkcjonuje i sprawdza się w 100%.

Kliknij aby rozwinąć

Sesja

Warto by pomyśleć nad wydłużeniem czasu trwania sesji. Czas który jest obecnie ustawiony do automatycznego zapisywania (15 min) moim zdaniem jest za krótki. W pewnym okresie sesja była 60 minutowa i to był optymalny czas na wypełnienie wniosku bez pojawiahjących się co 15 min. komunikatów.

Zatem wnoszę o wydłużenie sesji do 60 minut.

Kliknij aby rozwinąć

Podpisywanie wniosku o dofinansowanie

Warto zastanowić się nad wprowadzeniem funkcji podpisu elektronicznego wniosku o dofinansowanie przez Wnioskodawcę - dzięki temu nie będzie konieczności przesyłania wersji papierowej wniosków co ograniczy koszty i skróci termin potrzebny na dostarczenie wniosku.

Strona 2 z 3