Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Bank pomysłów

Popularne Nowe

Import budżetu w dwóch wariantach: 1) dopisania nowych pozycji lub 2) nadpisania istniejącego budżetu.

Obecnie w trakcie importu budżetu system dopisuje importowane wiersze do już istniejących. Jednak w sytuacji, gdy wczytamy już budżet do SOWY, a następnie chcemy wczytać jego nowszą wersję z Excela, nie jest to możliwe. Wówczas trzeba ręcznie usuwać wszystkie pozycje po kolei, co przy dużych projektach jest bardzo uciążliwe. Alternatywnie można byłoby wprowadzić funkcjonalność polegającą na usunięciu całego budżetu w ramach jednej operacji.

Strona 1 z 1