Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Bank pomysłów

Popularne Nowe

Dołączanie plików

Proponuję, aby umożliwić w wysyłanych wiadomościach w SOWA załączanie plików z rozszerzeniem rar oraz xades. Obecnie SOWA nie widzi tego typu plików. W związku z brakiem możliwości wyboru plików xades nie można wysłać jako załącznika podpisanego elektronicznie pisma.

Kliknij aby rozwinąć

Import budżetu w dwóch wariantach: 1) dopisania nowych pozycji lub 2) nadpisania istniejącego budżetu.

Obecnie w trakcie importu budżetu system dopisuje importowane wiersze do już istniejących. Jednak w sytuacji, gdy wczytamy już budżet do SOWY, a następnie chcemy wczytać jego nowszą wersję z Excela, nie jest to możliwe. Wówczas trzeba ręcznie usuwać wszystkie pozycje po kolei, co przy dużych projektach jest bardzo uciążliwe. Alternatywnie można byłoby wprowadzić funkcjonalność polegającą na usunięciu całego budżetu w ramach jednej operacji.

Możliwość przenoszenia poszczególnych pól z uzasadnieniami (góra/dół) w części wniosku Uzasadnienia wydatków cz.2

Proponuję, aby w części wniosku pt. "Uzasadnienie wydatków cz.2" dodano funkcjonalność pozwalającą wnioskodawcom na przenoszenie pól z poszczególnymi uzasadnieniami w górę lub dół. Tak, jak ma to miejsce np. w tabeli ze wskaźnikami. Znacznie ułatwi to pracę i jednocześnie uczyni Wnioski czytelniejszymi - można zachować chronologię poszczególnych pozycji budżetowych. Obecnie jeżeli chcemy wstawić jakieś dodatkowe uzasadnienie musimy je wpisywać na końcu całego zestawienia. 

Kliknij aby rozwinąć

SOWA - zakładki

W systemie SOWA powinna być możliwość tworzenia własnych zakładek, pod które podpisane będą poszczególne projekty np. możliwość zrobienia zakładki pod konkurs, gdzie wrzucone byłby wszystkie konkursy. Jesteśmy Uniwersytetem, projekty moglibyśmy np. dzielić na "Wydziały".  Zakładki mogłyby funkcjonować jak bieżące projekty 'aktualne' i 'archiwalne'. 

Kolejność wskaźników przy zadaniach

Obecnie na wydruku wniosku o dofinansowanie kolejność wprowadzanych wskaźników przy poszczególnych zadaniach jest inna niż w wersji elektronicznej. Czy nie można zmodyfikować w pewien sposób wydruku wniosku, aby zachować w nim taką samą kolejność wskaźników przy zadaniach, jak w wersji elektronicznej? Ma to znaczenie przy nanoszeniu zmian do wniosku, ponieważ nie wiadomo do której pozycji się odnosimy - czy do wydruku czy do wersji elektronicznej.

Strona 1 z 3