Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Bank pomysłów

Popularne Nowe

Możliwość przenoszenia poszczególnych pól z uzasadnieniami (góra/dół) w części wniosku Uzasadnienia wydatków cz.2

Proponuję, aby w części wniosku pt. "Uzasadnienie wydatków cz.2" dodano funkcjonalność pozwalającą wnioskodawcom na przenoszenie pól z poszczególnymi uzasadnieniami w górę lub dół. Tak, jak ma to miejsce np. w tabeli ze wskaźnikami. Znacznie ułatwi to pracę i jednocześnie uczyni Wnioski czytelniejszymi - można zachować chronologię poszczególnych pozycji budżetowych. Obecnie jeżeli chcemy wstawić jakieś dodatkowe uzasadnienie musimy je wpisywać na końcu całego zestawienia. 

SOWA - zakładki

W systemie SOWA powinna być możliwość tworzenia własnych zakładek, pod które podpisane będą poszczególne projekty np. możliwość zrobienia zakładki pod konkurs, gdzie wrzucone byłby wszystkie konkursy. Jesteśmy Uniwersytetem, projekty moglibyśmy np. dzielić na "Wydziały".  Zakładki mogłyby funkcjonować jak bieżące projekty 'aktualne' i 'archiwalne'. 

Kolejność wskaźników przy zadaniach

Obecnie na wydruku wniosku o dofinansowanie kolejność wprowadzanych wskaźników przy poszczególnych zadaniach jest inna niż w wersji elektronicznej. Czy nie można zmodyfikować w pewien sposób wydruku wniosku, aby zachować w nim taką samą kolejność wskaźników przy zadaniach, jak w wersji elektronicznej? Ma to znaczenie przy nanoszeniu zmian do wniosku, ponieważ nie wiadomo do której pozycji się odnosimy - czy do wydruku czy do wersji elektronicznej.

Archiwizacja starych wniosków

W systemie powinna być mozliwość ukrywania/archiwizacji starych/nieaktywnych projektów. Przy dużej liczbie projektów składanych oraz projektów napisanych a np. nie złożonych w widoku projekty robi się "bałagan". Filtry sa pomocne ale nie rozwiązują problemu. Powinna byc mozliwość "wrzucenia" projektu do archiwum - takich które są np. ocenione negatywnie, niezłożone, pisane "na próbę" itp. Przy kilkudziesięciu projektach wprowadzonych do systemu przechodzenie pomiedzy kolejnymi ekranami i odszukiwanie np. korespondencji do realiowanego projektu jest niewygodne.

Wyniki oceny wniosku

Proponuję, by w systemie były zamieszczane wyniki oceny wniosku, w tym karty oceny merytorycznej. Znacznie usprawniłoby to wzajemną komunikację między Beneficjentami a IP. 

Kliknij aby rozwinąć

Strona 1 z 2